types, trends and currents of pedagogy

types, trends and currents of pedagogy
pedagogikos tipai, kryptys ir srovės statusas T sritis švietimas apibrėžtis Filosofinių, visuomeninių pažiūrų ir metodologijos nulemtos ugdymo teorijos ir jų šakos. Skiriami šie pedagogikos tipai, atspindintys atskirų epochų bendriausias ugdymo idėjas: I. Paidėja – Protagoras, A. Demokritas, Sokratas, Platonas, Aristotelis. II. Retorika – Isokratas, Ciceronas, M. F. Kvintilianas. III. Patristika (ankstyvųjų viduramžių pedagogika) – Augustinas, F. M. A. Kasiodoras, Alkuinas. IV. Scholastika (viduramžių) – Mauras, V. Hugo, Tomas Akvinietis. V. Humanizmo pedagogika – Vitorinas Feltrietis, Erazmas Roterdamietis, F. Rablė, T. Moras, Ch. L. Vivesas, Ž. Liauksminas. VI. Reformacijos sensualistinė pedagogika – F. Bekonas, J. Šturmas, V. Ratkė, J. A. Komenskis, Dž. Lokas, A. Kulvietis. VII. Švietėjų pedagogika – Ž. Ž. Ruso, K. A. Helvecijus, D. Didro, K. Aleknavičius, A. Tatarė, L. Ivinskis, S. Daukantas, M. Akelaitis, M. Valančius. VIII. Racionalioji (intelektualioji) pedagogika – R. Dekartas, I. Kantas, J. H. Pestalocis. J. F. Herbartas, E. Šlejermacheris, Herbarto mokykla, S. Šalkauskis. IX. Liberalinė demokratinė pedagogika – J. B. Bazedovas, F. A. Dystervėgas, D. Pisarevas, K. Ušinskis, J. Šliūpas, G. Petkevičaitė-Bitė, Vydūnas, J. Laužikas. X. Socialdemokratinė pedagogika: dešinioji – R. Zeidelis, revoliucinė – K. Marksas, P. Lafargas, A. Bebelis, K. Cetkin, K. Libknechtas. XX a. dėl mokslo diferenciacijos ir naujų idėjų gausos išsiskyrė įvairios pedagogikos kryptys ir srovės: 1) natūralistinė kryptis: skiriama psichobiologinė (H. Spenseris, E. Kei) ir bihevioristinė (E. Torndaikas, B. Skineris) srovė; 2) personalistinė krypties – naujojo ugdymo pedagogika (A. Ferjeras, M. Montesori, H. Parkherst, J. Korčakas); 3) asmenybės pedagogika (H. Gaudigas); 4) egzistencialistinės krypties humanistinė pedagogikos srovė (O. Bolnovas); 5) pragmatizmo pedagogika (Dž. Diujis); 6) kultūros pedagogika (V. Diltėjus, S. Hesenas, E. Šprangeris, H. Nolas, G. Keršenšteineris); 7) socialinė pedagogika (E. Durkheimas, P. Bergemanas, P. Bartas, V. Kilpatrikas, P. Natorpas); 8) religinės pedagogikos įvairios srovės (Ž. Maritenas ir kt.). priedas(-ai) MS Word formatas atitikmenys: angl. types, trends and currents of pedagogy vok. Typen, Richtungen und Ströme der Pädagogik rus. типы, направления и течения педагогики

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Typen, Richtungen und Ströme der Pädagogik — pedagogikos tipai, kryptys ir srovės statusas T sritis švietimas apibrėžtis Filosofinių, visuomeninių pažiūrų ir metodologijos nulemtos ugdymo teorijos ir jų šakos. Skiriami šie pedagogikos tipai, atspindintys atskirų epochų bendriausias ugdymo… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • pedagogikos tipai, kryptys ir srovės — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Filosofinių, visuomeninių pažiūrų ir metodologijos nulemtos ugdymo teorijos ir jų šakos. Skiriami šie pedagogikos tipai, atspindintys atskirų epochų bendriausias ugdymo idėjas: I. Paidėja – Protagoras, A.… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • типы, направления и течения педагогики — pedagogikos tipai, kryptys ir srovės statusas T sritis švietimas apibrėžtis Filosofinių, visuomeninių pažiūrų ir metodologijos nulemtos ugdymo teorijos ir jų šakos. Skiriami šie pedagogikos tipai, atspindintys atskirų epochų bendriausias ugdymo… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • education — /ej oo kay sheuhn/, n. 1. the act or process of imparting or acquiring general knowledge, developing the powers of reasoning and judgment, and generally of preparing oneself or others intellectually for mature life. 2. the act or process of… …   Universalium

  • EDUCATION, JEWISH — This entry is arranged according to the following outline. Bibliography at the end of a section is indicated by (†). in the biblical period the nature of the sources historical survey the patriarchal period and the settlement the kingdom the… …   Encyclopedia of Judaism

  • German literature — Introduction       German literature comprises the written works of the German speaking peoples of central Europe. It has shared the fate of German politics and history: fragmentation and discontinuity. Germany did not become a modern nation… …   Universalium

  • children's literature — Body of written works produced to entertain or instruct young people. The genre encompasses a wide range of works, including acknowledged classics of world literature, picture books and easy to read stories, and fairy tales, lullabies, fables,… …   Universalium

  • arts, East Asian — Introduction       music and visual and performing arts of China, Korea, and Japan. The literatures of these countries are covered in the articles Chinese literature, Korean literature, and Japanese literature.       Some studies of East Asia… …   Universalium

  • France — /frans, frahns/; Fr. /frddahonns/, n. 1. Anatole /ann nann tawl /, (Jacques Anatole Thibault), 1844 1924, French novelist and essayist: Nobel prize 1921. 2. a republic in W Europe. 58,470,421; 212,736 sq. mi. (550,985 sq. km). Cap.: Paris. 3.… …   Universalium

  • anthropology — anthropological /an threuh peuh loj i keuhl/, anthropologic, adj. anthropologically, adv. /an threuh pol euh jee/, n. 1. the science that deals with the origins, physical and cultural development, biological characteristics, and social customs… …   Universalium

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”